Llywodraeth Cynulliad Cymru
Gwnewch Sylw
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Cymraeg Cymorth English Help
  Haenau
OS 1st Edition Map Opacity
100%

This Coflein mapping site is being shut down on Monday 3 December. It is being replaced by a mapping service on the main Coflein site at http://www.coflein.gov.uk/


Bydd y wefan fapio Coflein hon yn cael ei chau i lawr ar Ddydd Llun 3 Rhagfyr. Bydd gwasanaeth mapio ar brif wefan Coflein yn http://www.coflein.gov.uk/ yn cymryd ei lle.


Ewch i

Mae hwn yn fodd i chi fynd yn gyflym i ran ragbenodedig o'r map. Daw'r rhestr o enwau lleoedd o ddata'r Arolwg Ordnans (dydy ffurf Gymraeg pob enw lle ddim yno). Fydd ymholiad DDIM yn chwilio cronfa ddata Coflein - dylech chi ddefnyddio'r tab Chwilio i wneud hynny. Chwiliwch am enw lle isod a bydd y map yn dangos y lleoliad(au). Os bydd mwy nag un, cliciwch ar yr un sy'n cyd-fynd orau â'ch chwiliad i fynd yn syth i'r lleoliad.  
© Hawlfraint y Goron 2018